Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2017 (SARAWAK)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2017

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 87,352,536.00 62,525
Zakat Fitrah 5,139,632.00 734,233
JUMLAH 92,492,168.00 796,758

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 51,919,344.00 55,888
2. Perniagaan 27,576,728.00 1,026
3. Simpanan 5,806,841.00 2,112
4. Saham 794,631.00 410
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 523,668.00 273
6. Tanaman 3,200.00 22
7. Ternakan 2,475.00 3
8. Qadha 533,936.00 2,576
9. Lain-lain Kutipan 985.00 8
10. Emas / Perak 190,728.00 207
JUMLAH 87,352,536.00 62,525