Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2020 (SARAWAK)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2020

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 104,958,107.58 Sedang Dikemaskini
Zakat Fitrah 5,416,831.00 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 110,374,938.58 0

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 69,942,351.36 Sedang Dikemaskini
2. Perniagaan 23,819,351.88 Sedang Dikemaskini
3. Simpanan 8,057,088.51 Sedang Dikemaskini
4. Saham 1,063,598.66 Sedang Dikemaskini
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 690,613.11 Sedang Dikemaskini
6. Emas 616,052.33 Sedang Dikemaskini
7. Tanaman 1,089.00 Sedang Dikemaskini
8. Ternakan 1,000.00 Sedang Dikemaskini
9. Fidyah 766,962.73 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 104,958,107.58 0