Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2019 (WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2019

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 678,591,675.00 196,241
Zakat Fitrah 9,813,766.00 1,360,992
JUMLAH 688,405,441.00 1,557,233

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 472,064,015.00 169,020
2. Harta 37,555,730.00 4,620
3. Simpanan 41,318,174.00 13,151
4. Saham 3,288,435.00 1,136
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 7,647,109.00 2,749
6. Emas 1,791,035.00 1,783
7. Qadha 817,121.00 552
8. Tanaman 5,796.00 14
9. Ternakan 453.00 6
10. Lain-lain Kutipan 7,143.00 92
11. Perniagaan 114,096,664.00 3,118
JUMLAH 678,591,675.00 196,241