Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2020 (WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2020

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 750,704,218.09 237,119
Zakat Fitrah 11,147,383.36 1,213,886
JUMLAH 761,851,601.45 1,451,005

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Perniagaan 122,947,206.23 4,583
2. Harta 49,101,751.41 6,352
3. Simpanan 47,669,374.06 14,816
4. Saham 4,918,442.86 2,195
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 8,094,564.30 2,813
6. Emas / Perak 2,364,730.50 2,172
7. Qadha 664,099.76 627
8. Tanaman 2,855.00 20
9. Lain-lain Kutipan 3,632,076.75 19,371
10. Pendapatan 511,309,117.22 184,170
JUMLAH 750,704,218.09 237,119