Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2021 (WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2021

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 696,435,333.45 235,924
Zakat Fitrah 12,187,801.48 1,069,119
JUMLAH 708,623,134.93 1,305,043

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 553,331,131.26 193,465
2. Perniagaan 8,132,264.29 4,015
3. Harta 51,188,944.09 6,082
4. Simpanan 60,101,578.01 17,857
5. Saham 6,040,913.11 2,493
6. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 13,062,001.97 7,623
7. Emas / Perak 3,423,267.63 2,700
8. Qadha 1,069,343.04 1,012
9. Tanaman 14,896.00 16
10. Ternakan 50,335.00 6
11. Lain-lain Kutipan 20,659.05 655
JUMLAH 696,435,333.45 235,924