Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2022 (WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2022

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 924,624,243.65 259,719
Zakat Fitrah 3,678,719.40 74,268
JUMLAH 928,302,963.05 333,987

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 631,664,997.75 198,825
2. Perniagaan 7,501,898.57 2,870
3. Harta 53,099,669.95 5,812
4. Simpanan 64,740,345.47 18,420
5. Saham 6,413,447.60 2,146
6. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 14,324,522.06 11,219
7. Emas / Perak 3,751,824.98 2,580
8. Qadha 1,038,759.04 711
9. Tanaman 11,445.00 25
10. Ternakan 1,035.00 2
11. Galian 20.00 1
12. Lain-lain Kutipan 10,373,853.02 15,590
13. Perniagaan (Korporat) 131,702,425.21 1,518
JUMLAH 924,624,243.65 259,719