Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2016 (KEDAH)

Home > Statistik Kutipan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2016

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 131,714,335.00 881,557
Zakat Fitrah 8,733,793.00 1,425
JUMLAH 140,448,128.00 882,982

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 86,614,805.00 864,257
2. Perniagaan 26,098,086.00 3,115
3. Simpanan 10,959,679.00 6,946
4. Saham 331,055.00 205
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1,508,994.00 1,098
6. Emas / Perak 924,705.00 1,339
7. Tanaman 5,158,554.00 4,360
8. Ternakan 14,423.00 24
9. Qadha 104,034.00 213
JUMLAH 131,714,335.00 881,557