Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2017 (KEDAH)

Home > Statistik Kutipan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2017

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 160,925,101.00 570,446
Zakat Fitrah 9,104,987.00 1,300,712
JUMLAH 170,030,088.00 1,871,158

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Padi 4,210,590.00 21,435
2. Ternakan 26,344.00 27
3. Pendapatan 95,813,764.00 532,508
4. Perniagaan 40,682,748.00 5,636
5. Simpanan 11,968,256.00 7,557
6. Saham 302,553.00 351
7. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1,614,017.00 1,196
8. Emas 1,031,614.00 1,429
9. Perak 2,316.00 17
10. Galian Sedang Dikemaskini Sedang Dikemaskini
11. Qadha 158,242.00 290
12. Lain-lain Kutipan 5,114,657.00 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 160,925,101.00 570,446