Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2020 (KEDAH)

Home > Statistik Kutipan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2020

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 207,269,740.85 117,964
Zakat Fitrah 10,643,279.97 23,974
JUMLAH 217,913,020.82 141,938

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 129,634,647.03 94,224
2. Simpanan 18,652,040.77 8,355
3. Saham 932,411.45 645
4. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,621,631.31 1,657
5. Emas 1,911,732.09 1,828
6. Perak 7,741.95 29
7. Padi 5,173,191.83 6,621
8. Ternakan 32,999.30 35
9. Qadha 380,493.09 369
10. Galian 2,690.30 5
11. Perniagaan 47,920,161.73 4,196
JUMLAH 207,269,740.85 117,964