Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2018 (KELANTAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2018

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 174,521,661.10 62,102
Zakat Fitrah 8,513,255.25 2,203
JUMLAH 183,034,916.35 64,305

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 121,811,013.86 50,265
2. Perniagaan 28,025,925.32 2,359
3. Harta 11,096,007.95 2,518
4. Simpanan 11,809,148.21 5,489
5. Saham 330,029.27 275
6. Emas / Perak 678,853.95 675
7. Qadha 148,905.11 233
8. Tanaman 614,227.43 283
9. Ternakan 7,550.00 5
JUMLAH 174,521,661.10 62,102