Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2019 (KELANTAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2019

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 186,656,585.00 68,049
Zakat Fitrah 8,481,475.00 2,060
JUMLAH 195,138,060.00 70,109

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 121,072,015.00 55,220
2. Perniagaan 40,091,180.00 2,694
3. Harta 10,801,189.00 2,618
4. Simpanan 12,976,300.00 6,146
5. Saham 401,427.00 212
6. Emas 674,194.00 647
7. Qadha 95,331.00 258
8. Tanaman / Padi 537,449.00 247
9. Ternakan 7,500.00 7
JUMLAH 186,656,585.00 68,049