Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2020 (KELANTAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2020

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 193,343,225.00 81,623
Zakat Fitrah 9,311,762.00 29,565
JUMLAH 202,654,987.00 111,188

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 127,326,366.00 63,473
2. Perniagaan 37,085,665.00 6,939
3. Harta 11,174,635.00 1,852
4. Simpanan 15,072,520.00 7,039
5. Saham 486,076.00 723
6. Emas / Perak 1,137,857.00 956
7. Qadha 295,043.00 328
8. Tanaman / Padi 754,250.00 304
9. Ternakan 10,813.00 9
JUMLAH 193,343,225.00 81,623