Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2021 (KELANTAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2021

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 200,575,226.00 68,032
Zakat Fitrah 9,413,249.00 33,528
JUMLAH 209,988,475.00 101,560

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 126,814,003.00 43,110
2. Perniagaan 39,117,842.00 9,200
3. Harta 11,059,306.00 3,323
4. Simpanan 18,983,831.00 9,360
5. Saham 592,968.00 755
6. Emas / Perak 1,389,549.00 1,318
7. Qadha 365,621.00 634
8. Tanaman / Padi 791,214.00 270
9. Ternakan 12,409.00 11
10. Pertanian 27,329.00 51
11. Lain-lain Kutipan 1,421,154.00 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 200,575,226.00 68,032