Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2017 (MELAKA)

Home > Statistik Kutipan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2017

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 81,756,195.82 44,760
Zakat Fitrah 3,842,336.10 573,483
JUMLAH 85,598,531.92 618,243

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 44,601,458.50 34,551
2. Perniagaan 21,206,155.88 1,801
3. Simpanan 14,151,004.45 6,793
4. Emas / Perak 771,424.28 1,066
5. Saham 908,088.91 434
6. Ternakan 82,747.00 43
7. Pertanian 35,316.80 72
JUMLAH 81,756,195.82 44,760