Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2018 (MELAKA)

Home > Statistik Kutipan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2018

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 83,888,403.04 46,796
Zakat Fitrah 3,926,608.70 586,061
JUMLAH 87,815,011.74 632,857

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 51,890,482.58 35,264
2. Perniagaan 16,499,639.25 2,529
3. Simpanan 13,781,885.36 7,264
4. Saham 875,743.63 427
5. Emas 742,895.62 1,180
6. Tanaman 27,141.00 95
7. Ternakan 70,615.60 37
JUMLAH 83,888,403.04 46,796