Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2020 (MELAKA)

Home > Statistik Kutipan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2020

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 95,913,307.88 52,548
Zakat Fitrah 4,807,684.00 633,302
JUMLAH 100,720,991.88 685,850

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 57,991,597.63 47,370
2. Perniagaan 4,149,658.41 733
3. Simpanan 16,549,682.73 3,126
4. Saham 750,964.53 135
5. Emas / Perak 1,160,383.37 539
6. Tanaman 40,533.25 17
7. Ternakan 92,710.00 11
8. Perniagaan (Korporat) 15,177,777.96 617
JUMLAH 95,913,307.88 52,548