Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2021 (MELAKA)

Home > Statistik Kutipan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2021

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 101,031,546.00 53,380
Zakat Fitrah 5,045,782.00 661,686
JUMLAH 106,077,328.00 715,066

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 60,413,014.63 39,016
2. Simpanan 19,594,123.77 9,415
3. Saham 762,365.50 488
4. Emas / Perak 1,375,578.43 1,344
5. Ternakan 91,675.00 36
6. Perniagaan 18,733,179.04 2,935
7. Tanaman 61,609.63 146
JUMLAH 101,031,546.00 53,380