Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2021 (MELAKA)

Home > Statistik Kutipan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2021

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 1,956,991,914.76 54,724
Zakat Fitrah 5,045,782.00 661,686
JUMLAH 1,962,037,696.76 716,410

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 60,413,014.63 39,016
2. Perniagaan 1,873,317,904.00 2,935
3. Simpanan 19,594,123.77 9,415
4. Saham 762,365.50 488
5. Emas / Perak 1,375,578.43 1,344
6. Emas / Perak 1,375,578.43 1,344
7. Tanaman 61,675.00 146
8. Ternakan 91,675.00 36
JUMLAH 1,956,991,914.76 54,724