Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2017 (NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2017

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 120,021,457.95 62,673
Zakat Fitrah 4,474,177.50 688,335
JUMLAH 124,495,635.45 751,008

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 67,332,679.06 48,768
2. Perniagaan 24,964,023.28 1,779
3. Simpanan 18,205,339.59 8,168
4. Saham 542,892.93 331
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,882,909.47 1,457
6. Emas / Perak 884,091.82 1,139
7. Tanaman 43,225.40 81
8. Ternakan 199,099.00 104
9. Qadha 207,350.08 118
10. Harta 4,759,847.32 728
JUMLAH 120,021,457.95 62,673