Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2018 (NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2018

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 131,116,487.35 Sedang Dikemaskini
Zakat Fitrah Sedang Dikemaskini Sedang Dikemaskini
JUMLAH 131,116,487.35 0

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Lain-lain Kutipan 131,116,487.35 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 131,116,487.35 0