Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2019 (NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2019

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 136,585,948.35 67,377
Zakat Fitrah 4,935,245.00 705,035
JUMLAH 141,521,193.35 772,412

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 86,597,322.17 53,398
2. Perniagaan 21,643,296.50 1,777
3. Harta 3,570,780.05 686
4. Simpanan 20,331,282.92 8,480
5. Saham 665,551.06 324
6. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,220,836.50 1,027
7. Emas 866,894.63 1,143
8. Qadha 281,583.78 180
9. Tanaman / Padi 187,302.24 230
10. Ternakan 221,098.50 132
JUMLAH 136,585,948.35 67,377