Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2020 (NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2020

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 139,519,713.39 71,541
Zakat Fitrah 4,568,518.40 652,645
JUMLAH 144,088,231.79 724,186

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 87,323,497.79 56,415
2. Perniagaan 22,267,058.76 2,568
3. Harta 4,411,492.46 820
4. Simpanan 20,565,196.65 8,133
5. Saham 1,076,562.96 581
6. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,012,437.70 909
7. Emas / Perak 1,286,749.72 1,299
8. Qadha 302,814.80 278
9. Tanaman / Padi 78,085.85 410
10. Ternakan 195,816.70 128
JUMLAH 139,519,713.39 71,541