Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2021 (NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2021

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta Sedang Dikemaskini Sedang Dikemaskini
Zakat Fitrah Sedang Dikemaskini Sedang Dikemaskini
JUMLAH 0.00 0

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
JUMLAH