Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2017 (PAHANG)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PAHANG > Terperinci

Negeri : PAHANG
Tahun : 2017

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 126,579,645.03 83,169
Zakat Fitrah 7,075,978.00 1,010,854
JUMLAH 133,655,623.03 1,094,023

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 60,714,335.79 70,408
2. Perniagaan 45,015,280.58 2,964
3. Simpanan 12,513,048.18 6,777
4. Saham 519,946.62 172
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1,991,772.89 1,119
6. Emas / Perak 664,913.93 363
7. Tanaman 135,830.95 250
8. Ternakan 221,185.25 108
9. Galian 9,026.00 10
10. Qadha 267,574.52 139
11. Lain-lain Kutipan 4,526,730.32 859
JUMLAH 126,579,645.03 83,169