Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2018 (PAHANG)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PAHANG > Terperinci

Negeri : PAHANG
Tahun : 2018

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 131,528,348.46 85,818
Zakat Fitrah 7,168,049.00 1,024,007
JUMLAH 138,696,397.46 1,109,825

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 67,651,122.81 72,718
2. Perniagaan 43,076,220.80 3,006
3. Harta 3,727,546.35 780
4. Simpanan 13,140,546.45 6,954
5. Saham 509,734.14 128
6. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,188,778.91 1,274
7. Emas / Perak 656,787.09 382
8. Qadha 158,346.61 211
9. Tanaman 121,743.62 228
10. Ternakan 234,171.00 111
11. Galian 63,350.68 26
JUMLAH 131,528,348.46 85,818