Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2019 (PAHANG)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PAHANG > Terperinci

Negeri : PAHANG
Tahun : 2019

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 167,220,290.72 90,055
Zakat Fitrah Sedang Dikemaskini Sedang Dikemaskini
JUMLAH 167,220,290.72 90,055

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 74,674,889.89 76,023
2. Harta 4,097,340.10 996
3. Simpanan 14,433,806.16 7,141
4. Saham 482,883.80 125
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,476,630.49 1,315
6. Emas 678,230.77 356
7. Qadha 245,129.75 182
8. Tanaman 79,815.25 183
9. Ternakan 268,362.20 115
10. Galian 55,435.80 23
11. Perniagaan 69,727,766.51 3,596
JUMLAH 167,220,290.72 90,055