Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2020 (PAHANG)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PAHANG > Terperinci

Negeri : PAHANG
Tahun : 2020

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 158,175,805.30 92,172
Zakat Fitrah 7,084,511.00 1,012,073
JUMLAH 165,260,316.30 1,104,245

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 80,757,566.56 77,558
2. Perniagaan 52,136,528.66 4,606
3. Harta 4,625,663.34 805
4. Simpanan 16,111,684.01 7,137
5. Saham 682,547.58 218
6. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,013,892.51 840
7. Emas / Perak 974,327.28 388
8. Qadha 320,654.41 304
9. Tanaman 116,719.86 164
10. Ternakan 367,161.79 125
11. Galian 69,059.30 27
JUMLAH 158,175,805.30 92,172