Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2021 (PAHANG)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PAHANG > Terperinci

Negeri : PAHANG
Tahun : 2021

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 179,211,539.07 96,070
Zakat Fitrah 7,521,990.00 1,074,570
JUMLAH 186,733,529.07 1,170,640

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 87,420,369.08 79,403
2. Perniagaan 62,214,705.00 4,595
3. Harta 5,518,384.08 984
4. Simpanan 19,070,474.50 8,120
5. Saham 719,123.20 249
6. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1,818,554.63 859
7. Emas / Perak 1,193,310.97 466
8. Qadha 640,464.00 984
9. Tanaman 189,730.66 258
10. Ternakan 417,988.15 143
11. Galian 8,434.80 9
JUMLAH 179,211,539.07 96,070