Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2017 (PULAU PINANG)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2017

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 96,639,699.72 68,776
Zakat Fitrah 4,814,733.00 687,819
JUMLAH 101,454,432.72 756,595

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 62,502,282.24 58,543
2. Perniagaan 17,079,640.50 1,313
3. Simpanan 10,146,798.43 5,278
4. Saham 429,344.03 248
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,188,589.63 1,279
6. Emas 960,666.10 906
7. Qadha 364,151.90 181
8. Tanaman 353,592.26 465
9. Ternakan 9,620.00 7
10. Perak 6,877.24 12
11. Lain-lain Kutipan 2,598,137.39 544
JUMLAH 96,639,699.72 68,776