Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2019 (PULAU PINANG)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2019

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 116,366,280.21 70,659
Zakat Fitrah 5,066,424.00 723,720
JUMLAH 121,432,704.21 794,379

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 72,822,354.10 59,840
2. Perniagaan 25,341,054.15 1,463
3. Harta 2,701,297.13 550
4. Simpanan 11,041,081.38 5,476
5. Saham 543,610.72 266
6. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,366,790.57 1,410
7. Emas / Perak 985,974.86 954
8. Qadha 198,448.49 219
9. Tanaman 358,168.81 475
10. Ternakan 7,500.00 6
JUMLAH 116,366,280.21 70,659