Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2020 (PULAU PINANG)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2020

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 125,315,045.76 75,088
Zakat Fitrah 5,560,586.81 756,948
JUMLAH 130,875,632.57 832,036

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 81,276,258.83 62,471
2. Perniagaan 3,664,398.14 1,773
3. Harta 2,653,099.16 556
4. Simpanan 11,769,851.15 5,486
5. Saham 824,226.01 542
6. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,525,654.57 1,574
7. Emas / Perak 1,187,022.79 1,017
8. Qadha 272,723.60 300
9. Tanaman 425,788.99 492
10. Ternakan 11,800.00 3
11. Galian 100.00 1
12. Lain-lain Kutipan 4,097.50 5
13. Pendapatan (Korporat) 180,854.76 136
14. Perniagaan (Korporat) 20,494,508.22 716
15. Harta (Korporat) 501.04 2
16. Simpanan (Korporat) 8,364.00 9
17. Saham (Korporat) 496.00 3
18. Qadha (Korporat) 100.00 1
19. Tanaman (Korporat) 15,201.00 1
JUMLAH 125,315,045.76 75,088