Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2021 (PULAU PINANG)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2021

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 141,237,450.81 81,954
Zakat Fitrah 6,027,987.19 19,258
JUMLAH 147,265,438.00 101,212

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 90,336,373.23 64,294
2. Perniagaan 25,497,847.69 2,918
3. Harta 3,426,906.39 676
4. Simpanan 14,169,779.29 6,679
5. Saham 1,074,912.82 682
6. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 4,287,150.95 4,612
7. Emas 1,582,875.99 1,229
8. Perak 3,052.34 18
9. Qadha 413,342.28 317
10. Tanaman 433,909.83 524
11. Ternakan 11,300.00 5
JUMLAH 141,237,450.81 81,954