Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2017 (PERAK)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2017

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 162,239,602.16 81,441
Zakat Fitrah 8,565,235.00 1,223,605
JUMLAH 170,804,837.16 1,305,046

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 53,123,166.42 41,313
2. Perniagaan 58,167,340.00 2,847
3. Simpanan 31,478,726.75 17,026
4. Saham 275,051.17 169
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 3,556,659.88 2,226
6. Emas / Perak 801,954.44 811
7. Tanaman 2,588,325.29 2,251
8. Ternakan 167,370.52 62
9. Lain-lain Kutipan 7,495,180.23 14,736
10. Keuntungan Bank 4,585,827.46 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 162,239,602.16 81,441