Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2018 (PERAK)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2018

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 167,521,079.46 79,840
Zakat Fitrah 8,725,095.73 1,246,442
JUMLAH 176,246,175.19 1,326,282

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 18,275,475.37 12,540
2. Perniagaan 50,565,389.98 3,151
3. Harta 8,293,825.04 13,293
4. Simpanan 31,370,821.72 17,256
5. Saham 253,976.30 170
6. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 3,530,374.27 2,273
7. Emas / Perak 754,441.75 786
8. Tanaman 2,371,509.31 2,154
9. Ternakan 123,634.39 58
10. Lain-lain Kutipan 51,981,631.33 28,159
JUMLAH 167,521,079.46 79,840