Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2020 (PERAK)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2020

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 181,715,084.81 74,449
Zakat Fitrah 9,918,495.78 1,416,928
JUMLAH 191,633,580.59 1,491,377

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Emas / Perak 1,055,528.86 820
2. Harta 17,948,258.27 5,077
3. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 3,701,416.58 2,375
4. Pendapatan 16,198,963.95 11,797
5. Lain-lain Kutipan 58,853,888.43 32,912
6. Perniagaan 8,707,636.56 2,960
7. Tanaman 1,009,665.04 2,040
8. Simpanan 31,950,156.66 15,790
9. Ternakan 131,793.00 52
10. Pelaburan 1,138,810.44 527
11. Perniagaan (Korporat) 40,839,187.02 89
12. Tanaman (Korporat) 112,680.00 5
13. Ternakan (Korporat) 67,100.00 5
JUMLAH 181,715,084.81 74,449