Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2011 (PERLIS)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PERLIS > Terperinci

Negeri : PERLIS
Tahun : 2011

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 60,564,871.00 4,713
Zakat Fitrah 797,276.00 132,879
JUMLAH 61,362,147.00 137,592

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Simpanan 1,614,745.00 875
2. Emas / Perak 180,388.00 175
3. Perniagaan 7,613,716.00 223
4. Pendapatan 49,097,145.00 3,240
5. Harta 2,058,877.00 200
JUMLAH 60,564,871.00 4,713