Statistik Kutipan Zakat Seluruh Malaysia

Home > Statistik Kutipan Zakat

Sila klik pada negeri untuk papar maklumat statistik kutipan zakat.

NEGERI 2022 2021 2020 2019 2018
JOHOR - 323,033,096.38 300,855,626.51 311,727,367.23 285,784,094.35
KEDAH 252,250,187.78 - 217,913,020.82 206,055,559.61 183,556,547.63
KELANTAN 228,219,483.00 209,988,475.00 202,654,987.00 195,138,060.00 183,034,916.35
MELAKA - 106,077,328.00 100,720,991.88 98,838,098.55 87,815,011.74
NEGERI SEMBILAN - - 144,088,231.79 141,521,193.35 131,116,487.35
PAHANG - 186,733,529.07 165,260,316.30 167,220,290.72 138,696,397.46
PULAU PINANG - 147,265,438.00 130,875,632.57 121,432,704.21 119,734,212.91
PERAK - - 191,633,580.59 207,187,053.49 176,246,175.19
PERLIS - - - - -
SELANGOR 1,067,855,832.00 - 912,956,543.00 855,137,860.00 793,679,701.00
TERENGGANU 228,036,120.32 - 185,104,612.29 178,654,905.67 160,718,725.50
SABAH 133,427,075.97 122,458,982.03 101,788,328.22 88,997,519.92 79,661,792.60
SARAWAK - - 110,374,938.58 105,963,561.49 -
WILAYAH PERSEKUTUAN 928,302,963.05 708,623,134.93 761,851,601.45 688,405,441.00 658,763,367.96

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai kutipan dalam Ringgit Malaysia (RM)