Statistik Kutipan Zakat Seluruh Malaysia

Home > Statistik Kutipan Zakat

Sila klik pada negeri untuk papar maklumat statistik kutipan zakat.

NEGERI 2021 2020 2019 2018 2017
JOHOR 323,033,096.38 300,855,626.51 311,727,367.23 285,784,094.35 260,671,607.01
KEDAH - 217,913,020.82 206,055,559.61 183,556,547.63 170,030,088.00
KELANTAN 209,988,475.00 202,654,987.00 195,138,060.00 183,034,916.35 179,303,841.00
MELAKA 1,962,037,696.76 100,720,991.88 98,838,098.55 87,815,011.74 85,598,531.92
NEGERI SEMBILAN - 144,088,231.79 141,521,193.35 131,116,487.35 124,495,635.43
PAHANG 186,733,529.07 165,260,316.30 167,220,290.72 138,696,397.46 133,655,623.03
PULAU PINANG 147,265,438.00 130,875,632.57 121,432,704.21 119,734,212.91 101,454,432.72
PERAK - 191,633,580.59 207,187,053.49 176,246,175.19 170,804,837.16
PERLIS - - - - -
SELANGOR - 912,956,543.00 855,137,860.00 793,679,701.00 757,112,779.00
TERENGGANU - 185,104,612.29 178,654,905.67 160,718,725.50 137,949,523.03
SABAH - 101,788,328.22 88,997,519.92 79,661,792.60 88,318,640.61
SARAWAK - 110,374,938.58 105,963,561.49 - 92,301,440.00
WILAYAH PERSEKUTUAN 708,623,134.93 761,851,601.45 688,405,441.00 657,428,211.00 621,414,431.00

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai kutipan dalam Ringgit Malaysia (RM)